ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ 033/2562 (จำนวน 4 แผน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ยาในกลุ่มยาชีววัตถุ)

ปปช.ยา-2-รายการ-1.pdf (50 downloads) ปปช.-ยา-1-รายการ-1.pdf (47 downloads) ปปช.-ยา-1-รายการ-2.pdf (47 downloads) ปปช.ยา-6-รายการ-1.pdf (40 downloads)