ประกาศร่างประกวดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 10,480,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 16-10-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ร่างประกาศคอม.pdf - (39 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่