ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ตั้งแต่ 31 ต.ค.61-19 พ.ย.61

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 05-11-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศประกวราคา-จ้างเหมาทำความสะอาด ปี 62

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่