ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ตั้งแต่ 31 ต.ค.61-19 พ.ย.61

ประกาศประกวราคา-จ้างเหมาทำความสะอาด ปี 62