ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการดูแลศูนย์อาหารและลานจอดรถ อาคารสวัสดิการ ปี 2562 เป็นเงิน 1,462,500.-บาท ตั้งแต่ 6-12 พ.ย.61

ร่างประกาศประกวดราคา+ขอบเขต-จ้างฯ ดูแลศูนย์อาหาร ปี 62