ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการดูแลศูนย์อาหารและลานจอดรถ อาคารสวัสดิการ ปี 2562 เป็นเงิน 1,462,500.-บาท ตั้งแต่ 6-12 พ.ย.61

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 07-11-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ร่างประกาศประกวดราคา+ขอบเขต-จ้างฯ ดูแลศูนย์อาหาร ปี 62

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่