ประกาศเชิญชวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ วงเงิน 10,480,000.00 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 05-11-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

Scan0002.pdf - (77 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่