ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ดินและออกแบบขั้นต้น (Preliminary Design)

หมวดหมู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 15-11-2018    ผู้ประกาศ : ผศ.มนูธรรม มานวธงชัย


ดาวน์โหลด

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2562.pdf - (75 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่