ประกาศประกวดราคา-จ้างเหมาบริหารจัดการดูแลศูนย์อาหารและลานจอดรถ อาคารสวัสดิการ ปี 2562 วงเงิน 1,462,500.-บาท ตั้งแต่วันที่ 14-22 พ.ย.61

ประกาศประกวด-จ้างฯดูแลศูนย์อาหาร ปี 62

รายละเอียด-จ้างฯบริหารจัดการศูนย์อาหาร