ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561-28 พฤศจิกายน 2561 และดูของในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

ประกาศจำหน่าย.pdf (216 downloads)