ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561-28 พฤศจิกายน 2561 และดูของในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 19-11-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ประกาศจำหน่าย.pdf - (221 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่