ร่างประกาศประกวดราคา-จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัย MRI วงเงิน 125,000,000.-บาท ระหว่างวันที่ 21-26 พ.ย.61

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 20-11-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ร่างประกาศ-จ้างฯ MRI ขอบเขต-จ้างฯ MRI

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่