ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 21-11-2018    ผู้ประกาศ : ผศ.มนูธรรม มานวธงชัย


ดาวน์โหลด

ประกาศ-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-62-โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์มะเร็ง.pdf - (76 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่