จ้างออกแบบโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย

หมวดหมู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 16-11-2018    ผู้ประกาศ : ผศ.มนูธรรม มานวธงชัย


ดาวน์โหลด

จ้างออกแบบโครงการจ้างเหมาปรับปรุง-สุโขทัย.pdf - (77 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่