ประกาศเชิญชวนรายการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลาง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วงเงิน 110,000,000.00 บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 22-11-2018    ผู้ประกาศ : ผศ.มนูธรรม มานวธงชัย


ดาวน์โหลด

ประกาศ-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลาง-ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf - (89 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่