ร่างขอบเขตการจัดซื้อเคมีภัณฑ์สำหรับการซักผ้าอุตสาหกรรม จำนวน 6 รายการ พร้อมติดตั้งระบบเครื่องควบคุมเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 26-11-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ราคากลาง-เคมีภัณฑ์ซักผ้า-6-รก.-ปี-2562.pdf - (35 download)

ขอบเขตของงาน-เคมีภัณฑ์ซักผ้า-6-รก.-ปี-2562.pdf - (40 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่