ร่างขอบเขตการจัดซื้อเคมีภัณฑ์สำหรับการซักผ้าอุตสาหกรรม จำนวน 6 รายการ พร้อมติดตั้งระบบเครื่องควบคุมเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ 2562

ราคากลาง-เคมีภัณฑ์ซักผ้า-6-รก.-ปี-2562.pdf (31 downloads) ขอบเขตของงาน-เคมีภัณฑ์ซักผ้า-6-รก.-ปี-2562.pdf (37 downloads)