ประกาศเผยแพร่แผน-จ้างเหมาเอกชนตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ไม่มีตรวจในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล (7 ล้านบาท)

ประกาศแผน-จ้างเหมาฯตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ (7 ล้าน)