ประกาศเผยแพร่แผน-จ้างเหมาเอกชนตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ไม่มีตรวจในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล (7 ล้านบาท)

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 26-11-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศแผน-จ้างเหมาฯตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ (7 ล้าน)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่