ประกาศขายทอดตลาด เรื่องขายเศษกระดาษที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 47 รายการ

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 04-12-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ขายทอดตลาด.pdf - (132 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่