ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ประจำปี 2562 จำนวน 3 แผน

โทรทัศน์แอลอีดี-40-นิ้ว-100-เครื่อง-และอุปกรณ์-1-ชุด-2000000.pdf (29 downloads)