ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ประจำปี 2562 จำนวน 3 แผน

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 06-12-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

โทรทัศน์แอลอีดี-40-นิ้ว-100-เครื่อง-และอุปกรณ์-1-ชุด-2000000.pdf - (34 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่