ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัย MRI ตั้งแต่ 30 พ.ย.61-3 ม.ค.62 วงเงิน 125,000,000.-บาท

ประกาศประกวดราคา-จ้างเหมาบริการตรวจ MRIขอบเขต-จ้างฯ MRI