ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัย MRI ตั้งแต่ 30 พ.ย.61-3 ม.ค.62 วงเงิน 125,000,000.-บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 06-12-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศประกวดราคา-จ้างเหมาบริการตรวจ MRIขอบเขต-จ้างฯ MRI 

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่