ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ประจำปี 2562 จำนวน 3 แผน

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 06-12-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ครุภัณฑ์การแพทย์-3-เรื่อง-งบ-สปสช.pdf - (45 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่