ประกาศขายทอดตลาด-เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค.61-4 ม.ค.62

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 11-12-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศขายทอดตลาด-เครื่อง MRI

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่