ประกาศขายทอดตลาด-เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค.61-4 ม.ค.62

ประกาศขายทอดตลาด-เครื่อง MRI