ประกาศผู้ชนะ-จ้างเหมาเอกชนตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ(9 เดือน)

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 17-12-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศผู้ชนะ-จ้างเหมาเอกชนตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจฯ (9 เดือน)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่