ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการเตียงผ่าตัดทั่วไป ระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เตียง ภายในวงเงิน 2,000,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561-3 มกราคม 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 27-12-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ราคากลาง.pdf - (21 download)

Scan0002.pdf - (52 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่