ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และร่างขอบเขตของงานรายการ เตียงผ่าตัดสำหรับศัลยกรรมหลอดเลือด ระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เตียง ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2562 วงเงิน 3,500,000.00 บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 14-01-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ร่างประกาศเตียงผ่าตัดสำหรับศัลยกรรม.pdf - (36 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่