ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และร่างขอบเขตของงานรายการ เตียงผ่าตัดสำหรับศัลยกรรมหลอดเลือด ระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เตียง ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2562 วงเงิน 3,500,000.00 บาท

ร่างประกาศเตียงผ่าตัดสำหรับศัลยกรรม.pdf (22 downloads)