ประกาศเชิญชวนรายการ เตียงผ่าตัดทั่วไป ระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เตียง วงเงิน 2,000,000.00 บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 14-01-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ประกาศเชิญชวนเตียงผ่าตัดทั่วไป.pdf - (22 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่