ประกาศเชิญชวนรายการ เครื่องจี้ตัดห้ามเลือดและเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งานไฟฟ้าและหรืออัลตร้าโซนิคและหรือระบบผสมผสาน จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน 4,000,000.00 บาท

ประกาศเชิญชวนเครื่องจี้.pdf (21 downloads)