ประกาศเชิญชวนรายการ เครื่องจี้ตัดห้ามเลือดและเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งานไฟฟ้าและหรืออัลตร้าโซนิคและหรือระบบผสมผสาน จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน 4,000,000.00 บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 14-01-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ประกาศเชิญชวนเครื่องจี้.pdf - (54 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่