ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายการ เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา จำนวน 1 เครื่อง ระหว่างวันที่ 16-21 มกราคม 2562 วงเงิน 1,200,000.00 บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 16-01-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ประกาศร่างเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา.pdf - (31 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่