ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายการ เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา จำนวน 1 เครื่อง ระหว่างวันที่ 16-21 มกราคม 2562 วงเงิน 1,200,000.00 บาท

ประกาศร่างเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา.pdf (16 downloads)