ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายการ เครื่องประเมินการได้ยินขณะใส่เครื่องช่วยฟังพร้อมชุดตรวจการได้ยิน จำนวน 1 เครื่อง ระหว่างวันที่ 16-21 มกราคม 2562 วงเงิน 1,000,000.00 บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 16-01-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ประกาศร่างเครื่องประเมินการได้ยิน.pdf - (46 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่