ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายการ เครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน 3,200,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 16-21 มกราคม 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 16-01-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ประกาศร่างเครื่องล้างกล้อง.pdf - (37 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่