ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายการ เครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน 3,200,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 16-21 มกราคม 2562

ประกาศร่างเครื่องล้างกล้อง.pdf (21 downloads)