ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายการ ชุดสว่านไฟฟ้าเจาะกระดูกขนาดเล็กพิเศษ จำนวน 1 ชุด ระหว่างวันที่ 16-21 มกราคม 2562 วงเงิน 1,500,000.00 บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 16-01-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ประกาศร่างชุดสว่านไฟฟ้า.pdf - (26 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่