ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายการ ชุดสว่านไฟฟ้าเจาะกระดูกขนาดเล็กพิเศษ จำนวน 1 ชุด ระหว่างวันที่ 16-21 มกราคม 2562 วงเงิน 1,500,000.00 บาท

ประกาศร่างชุดสว่านไฟฟ้า.pdf (25 downloads)