ประกาศเชิญชวนรายการ เครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน 3,200,000.00 บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 22-01-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ประกาศเชิญชวนเครื่องล้างกล้องส่องตรวจ.pdf - (20 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่