ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการโทรทัศน์แอลอีดีทีวี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จำนวน 100 เครื่อง และอุปกรณ์บริหารจัดการคอนเท็นและบริหารจัดการช่องสัญญาณทีวี จำนวน 1 ชุด

โทรทัศน์-LED-100-เครื่องพร้อมอุปกรณ์-1-ชุด-จำนวน-1-รายการ-1.pdf (9 downloads)