ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการโทรทัศน์แอลอีดีทีวี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จำนวน 100 เครื่อง และอุปกรณ์บริหารจัดการคอนเท็นและบริหารจัดการช่องสัญญาณทีวี จำนวน 1 ชุด

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 21-01-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

โทรทัศน์-LED-100-เครื่องพร้อมอุปกรณ์-1-ชุด-จำนวน-1-รายการ-1.pdf - (23 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่