ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง-จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล (เม.ย.-ก.ย.62)

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 28-01-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

แผน-จ้างทำความะสะอาด (6 เดือน)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่