ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง-จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล (เม.ย.-ก.ย.62)

แผน-จ้างทำความะสะอาด (6 เดือน)