ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่องจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (โซฟา จำนวน 154 ตัว) โดยวิธีขายทอดตลาด

หมวดหมู่ : พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 30-01-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ประกาศขายทอดตลาด.pdf - (67 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่