ประกาศเชิญชวนรายการครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 22 รายการ วงเงิน 5,864,000.00 บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 25-01-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

Scan0001.pdf - (31 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่