ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่องจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (โซฟา จำนวน 154 ตัว)โดยวิธีชายทอดตลาด (ฉบับเพิ่มเติม)

หมวดหมู่ : พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 31-01-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

แก้ไขประกาศขายทอดตลาด-เพิ่มเติม.pdf - (71 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่