ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่องจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (โซฟา จำนวน 154 ตัว)โดยวิธีชายทอดตลาด (ฉบับเพิ่มเติม)

แก้ไขประกาศขายทอดตลาด-เพิ่มเติม.pdf (67 downloads)