ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายการ เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสตา จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 2,485,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2562 – 1 กุมภาพันธ์ 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 29-01-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ร่างขอบเขตเครื่องวัดเลนส์.pdf - (39 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่