ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ เครื่องนึ่งฆ่าเช้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ภายในวงเงิน 650,000 บาท ระหว่างวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 04-02-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติความจุไม่น้อยกว่า-250ลิตร-1-เครื่อง-650000.pdf - (19 download)

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ-ไม่น้อยกว่า-250-ลิตร-จำนวน-1-ชุด-650000.pdf - (18 download)

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ-ไม่น้อยกว่า250ลิตร-จำนวน-1-ชุด-650000.pdf - (10 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่