ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561(จัดซื้อชุดบัตรเก็บตัวอย่างสำหรับเครื่องวิเคราะห์ Helicobacter Pylori)

ราคากลาง-helicobacter.pdf (1 download) ชุดบัตรเก็บตัวอย่างสำหรับเครื่องวิเคราะห์ Helicobacter Pylori.pdf (56 downloads)