ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561(จัดซื้อชุดบัตรเก็บตัวอย่างสำหรับเครื่องวิเคราะห์ Helicobacter Pylori)

หมวดหมู่ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่ประกาศ : 07-11-2017    ผู้ประกาศ : ผศ.พงษ์ กาญจนสุทธิรักษ์


ดาวน์โหลด

ราคากลาง-helicobacter.pdf - (32 download)

ชุดบัตรเก็บตัวอย่างสำหรับเครื่องวิเคราะห์ Helicobacter Pylori.pdf - (82 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่