ประกาศร่างขอบเขตของงานครั้ง2 รายการโทรทัศน์แอลอีดีทีวี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จำนวน 100 เครื่องและอุปกรณ์บริหารจัดการคอนเท็นและบริหารจัดการช่องสัญญาณทีวี จำนวน 1 ชุด ภายในวงเงิน 2,000,000 ระหว่างวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 01-02-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

โทรทัศน์LED-TV-ขนาด40นิ้ว-จำนวน-100-เครื่องและอุปกรณ์บริหาร1ชุด-2000000.pdf - (30 download)

โทรทัศน์-LED-100-เครื่องพร้อมอุปกรณ์-1-ชุด-จำนวน-1-รายการ-ครั้ง2.pdf - (35 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่