ประกาศเชิญชวนรายการเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสตา จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 2,485,000.00 บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 04-02-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ประกาศเชิญชวนเครื่องวัดเลนส์.pdf - (17 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่