ประกาศยกเลิกโครงการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเวชภัณฑ์กลาง (อาคารรัฐธรรมนูญ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกโครงการจ้างปรับปรุงเวชภัณฑ์กลาง (อาคารรัฐธรรมนูญ)