ประกาศยกเลิกโครงการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเวชภัณฑ์กลาง (อาคารรัฐธรรมนูญ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 12-02-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศยกเลิกโครงการจ้างปรับปรุงเวชภัณฑ์กลาง (อาคารรัฐธรรมนูญ)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่