จ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 1 งาน

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 09-11-2017    ผู้ประกาศ : ผศ.มนูธรรม มานวธงชัย


ดาวน์โหลด

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf - (200 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่