ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการกล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจสอบสายตาชนิดลำแสงแคบพร้อมกล้องดิจิตอล จำนวน 2 ชุด ภายในวงเงิน 1,840,000 บาท ระหว่างวันที่ 7-12 กพ 2562

กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจสอบสายตาชนิดลำแสงแคบพร้อมกล้องดิจิตอล-จำนวน-2-ชุด-1840000.pdf (11 downloads) กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจสอบสายตาฯ-จำนวน-2-ชุด-1840000.pdf (13 downloads)