ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายการเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิได้ จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 600,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2562

ร่างขอบเขตของงานเครื่องปั่นเหวี่ยง.pdf (12 downloads)