ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายการเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิได้ จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 600,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 11-02-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ร่างขอบเขตของงานเครื่องปั่นเหวี่ยง.pdf - (23 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่