ประกวดราคาจัดซื้อหลอดประหยัดพลังงาน(LED)พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 รายการ

ตามประกาศเลขที่ 2/2561 ลงวันที่ 10 พ.ย. 2560

กำหนดให้ผู้สนใจสามารถเสนอแนะวิจารย์ร่างขอบเขตของงาน ดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 พ.ย. 2560 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี

โทรศัพท์ 02-2416500 ต่อ 8411

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2