ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างใน 3 พื้นที่ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและกรุงเทพมหานคร

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 18-02-2019    ผู้ประกาศ : ผศ.มนูธรรม มานวธงชัย


ดาวน์โหลด

ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2562.pdf - (42 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่