ประกาศเชิญชวน รายการ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำฯ ขนาด250 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 650,000 บาท ระหว่างวันที่ 11-20 กุมภาพันธ์ 2562

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำฯ-ขนาด250-ลิตร-จำนวน-1-เครื่อง-650000-1.pdf (12 downloads)