ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 4 มิติ จำนวน 1 เครื่อง ภายในวงเงิน 8,500,000.- บาท (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560-16 พฤศจิกายน 2560

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 13-11-2017    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

Scan_Doc0002.pdf - (69 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่