ประกาศยกเลิกโครงการประกวดราคาซื้อตลับหมึกพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ,สี หรือชนิด LEDขาวดำ,สี พร้อมวางเครื่องพิมพ์ ระยะเวลา ๕ ปี

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 22-02-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศยกเลิกซื้อตลับหมึก22-2-62

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่