ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค รวม 5 ประเภท จำนวน 336 รายการ ภายในวงเงิน 16,660,000 บาท ระหว่างวันที่ 15 -20 พฤศจิกายน 2560

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 15-11-2017    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

Scan0001.pdf - (142 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่