ประกาศแผนจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (161 ล้านบาท)

ประกาศแผน-จ้างบริการ MRI (161 ล้าน)